PiacTárs
Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében

GINOP-5.1.2-15-2016-00001
 
A GINOP-5.1.7-17 felhívás a hozzákapcsolódó, 2019. október 17-én, 08:30-kor közzétett közlemény szerint az alábbi pontokban módosult:
  • a felhívás 1.2. pontjában a meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forintról 15,963 milliárd forintra,
  • a felhívás 3.5.2. pontjában a projekt fizikai befejezésének határideje 2022. augusztus 31-re, míg a záró kifizetési igénylés beadási határideje 2022. november 30-ra módosult,
  • a felhívás 4.3 a) pontja alapján pedig a támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 31. 12 óráig van lehetőség.
Továbbá a Pénzügyminisztérium közleményében felhívja a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy amennyiben időközben a támogatási keret kimerül, abban az esetben a módosított beadási határidő előtt a Támogató újabb támogatási kérelmek benyújtását szüneteltetheti.
A GINOP-5.1.7-17 felhíváshoz kapcsolódó előminősítésre a 2019. május 3-i felfüggesztés napjáig beérkezett projekttervek kiemelkedően magas száma miatt az értékelési határidők módosulnak. Az első körös projekttervek értékelésének határideje a rendelkezésre álló kapacitás függvényében minimum 60 munkanapra módosul. A második és harmadik körös értékelések határideje 30 munkanapra változik.
 Kérjük a pályázókat arra, hogy a második és harmadik körös értékelésre benyújtott projektterveik és támogatási kérelmük ütemezésénél az előminősítés időtartamát továbbra is vegyék figyelembe. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a GINOP-5.1.7-17 felhívás 2019. június 7-én megjelent módosításának köszönhetően
  • a felhívás 4.3 a) pontja szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 27. 14 óra helyett 2019.október 30. 12 óráig van lehetőség,
  • a felhívás 4.1 aa) és 6.1.1 pontja szerint pedig a tanúsítványok érvényességi ideje 4 hónapról 12 hónapra módosult.
„Tisztelt Partnereink!

A GINOP 5.1.2. Társadalmi Célú Vállalkozások Ösztönzése megnevezésű kiemelt projektet megvalósító OFA Országos Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pénzügyminisztérium javaslata alapján a kiemelt projekt kereteiben működő előminősítési rendszer felfüggesztéséről döntött.

Az előminősítő rendszer felfüggesztésének időpontja 2019. május 3. napja 12:00 óra. A felfüggesztést követően új projektötlet benyújtására nincs lehetőség.

Az előminősítési rendszer működésének célja a társadalmi vállalkozások projektötleteinek előzetes értékelése, valamint ehhez kapcsolódóan fejlesztési tevékenység elvégzése. A sikeresen előminősített projektötlettel rendelkező szervezetek fejlesztési forrásra nyújthatnak be támogatási kérelmet a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése megnevezésű felhívás során.

Az előminősítési folyamat felfüggesztése azért vált indokolttá, mert a folyamatban jelenleg értékelés alatt álló projektötletek támogatási igénye meghaladja a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése megnevezésű konstrukció keretösszegét.”

A GINOP-5.1.7-17 felhíváshoz kapcsolódó előminősítésre beérkezett projekttervek magas száma és az értékelés komplexitása miatt az értékelési határidők 2018. december 03. napjától módosultak. Az első körös projekttervek értékelési határideje maximum 45 munkanapra, a második és harmadik körös értékelések határideje maximum 25 munkanapra módosult.

Kérjük a pályázókat arra, hogy a projektterveik és támogatási kérelmük ütemezésénél az előminősítés időtartamát is vegyék figyelembe.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a GINOP-5.1.7-17 felhívás 2018. december 03-án megjelent módosítása értelében a felhívás 4.3 a) pontjában a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 2019. január 15. 14 óráról 2019. június 27. 14 órára módosult. https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-517-17-kdszm-trsadalmi-cl-vllalkozsok-sztnzse-cm-felhvs

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a projekttervek jobb áttekinthetősége és az előminősítő rendszer szempontjainak pontosabb megválaszolhatósága érdekében 2019. március 20-tól módosul a Minimum kritériumok M5, M7 pontja, valamint pontosításra kerültek a Társadalmi hasznosság keretrendszer alábbi, kitöltési útmutatói: I.1, I.2, I.3, I.4, II.1, III.4, III.6, IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7. Emellett néhány kérdés esetében – a Pályázói visszajelzések alapján – emelkedett a karakterlimit is.
Kérjük, az ezt követően előminősítésre benyújtott projekttervek esetében ezeket a módosításokat is vegyék figyelembe. A módosítást megelőzően értékelésre benyújtott projekttervek esetében az előminősítő rendszer korábbi változata az irányadó.

 
Hogyan lehet a GINOP-5.1.7-17 pályázaton történő részvételhez szükséges minősítő tanúsítványt megszerezni?
 
A pályázni kívánó vállalkozásoknak a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által biztosított online felületen kell projektterveiket benyújtaniuk.
 
A minősítési folyamat és a minősítési szempontrendszer részletes leírása letölthető innen.
 
Az online felületen benyújtott projektterveket az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. előminősíti. Az előminősítés eredményei alapján meghatározza a fejlesztésre nem alkalmas, fejlesztendő és fejlesztés nélkül támogatásra javasolt projektterveket. A fejlesztésre nem alkalmas projekttervek elutasításra kerülnek.
A fejlesztés nélkül támogatásra javasolható projekttervek automatikusan megkapják a minősítő tanúsítványt. A fejlesztendő projekttervek benyújtói számára az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervezéssel és társadalmi hasznossággal kapcsolatos online tananyagot, kontaktórás fejlesztési lehetőséget biztosít.
 
A pályázók a fejlesztés eredményeként átdolgozott projektterveket az online felületen ismételten benyújtják minősítésre. Az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. a minősítés eredményei alapján a követelményeknek megfelelő, fenntartható és társadalmilag is hasznos projekttervekre kiállítja a minősítő tanúsítványokat, amelyek birtokában a társadalmi vállalkozások a GINOP-5.1.7-17 pályázati kiírásra benyújthatják pályázataikat.
 
Az előminősítés folyamata és a minősítő tanúsítványok kiadása az alábbi ütemezés szerint történik:
 
Az üzleti és társadalmi hasznosság szempontok szerint történő előminősítésre rendelkezésre álló idő: a beadástól számított legfeljebb 30 munkanap.
 
A – szükség esetén – módosított minősítési kérelmek elfogadására/elutasítására, a minősítő tanúsítvány kiadására rendelkezésre álló idő: a beadástól számított 15 munkanap.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektterveknek nem csupán az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghatározott üzleti fenntarthatósági és társadalmi hasznossági szempontoknak kell megfelelniük, hanem a GINOP-5.1.7-17 pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek is.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghatározott üzleti fenntarthatósági és társadalmi hasznossági szempontoknak megfelelő projekttervek alapján kiadott minősítő tanúsítvány a GINOP-5.1.7-17 pályázat benyújtásának szükséges feltétele, de nem biztosítéka!
 
Fentiekre való tekintettel kérjük, hogy előminősítésre leadott projektterveiket a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című felhívás fokozott figyelembevételével készítsék el.

A kontaktórás fejlesztések menete 2018. június 01-től megváltozott, az új rendszerről az alábbi dokumentumban talál részletes tájékoztatást.
Tájékoztató a GINOP-5.1.7. előminősítéshez kapcsolodó fejlesztésről.docx


Az elektronikus felhasználói kézikönyv a GINOP 5.1.7-17 online előminősítési rendszerhez letölthető innen
.


Telefonszám: +36 1 312 2213
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: Hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 17:00, Pénteken: 8:00 – 14:30
E-mail: info@mgfu.hu